• دانلود رمان حقیقت تلخ (جلد دومِ پایانِ تلخ)‌

دانلود رمان حقیقت تلخ (جلد دومِ پایانِ تلخ)‌       خلاصه رمان: دانلود رمان نفوذی حقیقت تلخ (جلد دومِ پایانِ تلخ)‌  حقیقت همیشه تلخ است ... به تلخی قهوه !! قهوه ای که شیرینی زندگی همانند شکر بر آن افزوده می شود اما از تلخی آن نمی کاهد ...دختری از جنس احساس ... همانند غریبه ی آشنایی که هیچ ردی در زندگی اش از خود بر جای نگماشته است... پستی ها و بلندی های زندگی را پشت سر گذاشته و همچنان مانند

  • نام رمان:
  • نویسنده:
  • طراح:
  • تعداد صفحات:
  • منبع:
ادامه و دانلود