• دانلود رمان خودم را به آتش کشیدم

دانلود رمان خودم را به آتش کشیدم     خلاصه: دانلود رمان خودم را به آتش کشیدم  وقتی کسی می پرسد چند بار در زندگی عاشق شده ای خنده ام می گیرد، چون باور ندارم کسی بیشتر از یک بار بتواند عاشق شود. نفرات بعدی یا به پندار بعضی ها عشق های بعد، تنها آدم هایی هستند که به جبر روزگار وارد زندگیت می شوند و گاهی انسان آن قدر به آن ها وابسته می شود که خود را قانع می کند که دوباره عاشق شده

  • نام رمان: خودم را به آتش کشیدم
  • نویسنده:مهرا
  • طراح:فرزانه رجبی
  • تعداد صفحات:90
  • منبع:نویسا
ادامه و دانلود