• دانلود رمان خوناشام

دانلود رمان میشا دختر خوناشام اختصاصی یک رمان     خلاصه: به نام خداوندی که در همین نزدیکی است. میشا دختری که خون‌ آشامه...اما از شرقه...کلی فرق داره.داستانش با همه خون‌ آشاما فرق داره. از جنس ایرانه و با خون و خون‌ریزی مخالفه... ولی تقدیرش میشه خون خوردن و تغذیه کردن. تو راهش دوستانش مثل خودش قربانی میشن.

  • نام رمان : میشا دختر خوناشام
  • نویسنده : mohadeseh.f(محدثه فارسی ) کاربر انجمن یک رمان
  • طراح : ف.شیرشاهی
  • تعداد صفحات : 365 PDF
  • منبع : https://forum.1roman.ir/threads/15148/
ادامه و دانلود