• دانلود رمان خون بسی

دانلود رمان صحرا     خلاصه: دانلود رمان صحرا ویران کردی و رفتی به سان سیلی ویرانگر که خرابه های دلم را با خاک یکسان کرد چگونه گذشتی ز من؟ ناروا بود و بس ستم بدی نکردم و لایق بدی دیدن نبودم کسی غمخوار نبود ...همدرد نبود ...همدم نبود به راستی نبود ویرانه ای همانند من من ماندم و دنیایی از سکوت من ماندم و قلبی پاره پاره من ماندم و موی سپیدی که از هجرانت برایم به یادگار گذاشتی به راستی بد نکردم ،به راستی تلخ نبودم اما شاید شیرینی ام جانت را از هم گسیخت

  • نام رمان: صحرا
  • نویسنده:سحر.ح
  • طراح:فرزانه رجبی
  • تعداد صفحات:593
  • منبع:رمانکده
ادامه و دانلود