• دانلود رمان دخترکرمونی

دانلود رمان پسرتهرونی،دخترکرمونی     خلاصه: دانلود رمان پسرتهرونی،دخترکرمونیتازه از دانشگاه رسیده بودم خونه که صدای ناله و شیونه مامانمو شنیدم و صدای بابام که سعی در آرومکردنش داشت...با خودم فکر کردم نکنه برای آقاجون مامان جون اتفاقی افتاده ؟ یا فرزانه جون چیزیششده ؟...نه سریع فاصلمو از حیاط تا در ورودی چوبیمونو دویدم و درو باز کردم .... مامانم روی زمین نشسته بود

  • نام رمان: پسرتهرونی،دخترکرمونی
  • نویسنده:خانم طا
  • طراح:فرزانه رجبی
  • تعداد صفحات:250
  • منبع:
ادامه و دانلود