• دانلود رمان در برابر باد

دانلود رمان در برابر باد       خلاصه: دانلود رمان در برابر باد  یک روز وقتی وارد کلاس شدم دیدم نسترن گوشه ای نشسته و به نقطه ای نامعلوم خیره شده. تا به حال نسترن را این گونه ندیده بودم. لبخند زنان کنارش نشستم و گفتم: سلام. نسترن توجهی نکرد. با تعجب دستم را روی شانه اش گذاشتم و گفتم:-نسترن خانم نمی خوایی با من حرف بزنی! چی شده؟زمزمه وار گفت: -چی بگم.

  • نام رمان: در برابر باد
  • نویسنده:فرزانه تقدیری
  • طراح:Lady Green
  • تعداد صفحات:500
  • منبع:نویسا
ادامه و دانلود