• دانلود رمان در جستجوی یک رؤیا

دانلود رمان در جستجوی یک رؤیا       خلاصه: دانلود رمان در جستجوی یک رؤیا مهراد برای انجام یک پروژه کاری راهی شهر دیگری شده و مجبور به اجاره موقت خانه‌ای برای سکونت می‌شود. اما حوادثی در این خانه رخ می‌دهد، که او را کنجکاو کرده، تا به دنبال منشأ آنها بگردد. در این بین ناخواسته درگیر عشقی ناب و بکر شده و دست‌یابی به این عشق رؤیایی ناممکن به نظر می‌رسد.مهراد در قدیمی رنگ و رو رفته را هل داده و داخل شد. بنگاه کوچکی بود در حاشیه شهر، که امید چندانی نداشت از اینجا هم به نتیجه‌ای برسد. تنها دو مرد یکی مسن‌تر و

  • نام رمان:در جستجوی یک رویا
  • نویسنده:فیروزه شیرازی
  • طراح:braveays
  • تعداد صفحات:300
  • منبع:رمانکده
ادامه و دانلود