• دانلود رمان در خنکای اردیبهشت

دانلود رمان در خنکای اردیبهشت       خلاصه: دانلود رمان در خنکای اردیبهشت  همیشه زمان حلال مشکلات نیست. قطعاً زخم ها با مرور زمان کهنه می‌شوند؛ اما اگر زخم ناسور شد، دیگر زمان هم به فریاد نمی‌رسد و هجوم خاطرات گذشته و مرور هزار باره آنها بی اراده‌ست و گاهی از کنترل افکارمان خارج. دستی به پلکش کشید و کمی در جایش نیم خیز شد. با کشیدن دستش گوشی را از روی میز برداشت. با دیدن اسم پدرش که این روزها وقت و بی‌وقت روی صفحه ی گوشی همراهش می‌افتاد، رد تماس داد و گوشی را روی میز پرت کرد.

  • نام رمان:در خنکای اردیبهشت
  • نویسنده:مینا نصیری
  • طراح:Lady Green
  • تعداد صفحات:260
  • منبع:رمانکده
ادامه و دانلود