• دانلود رمان در مسیر سرنوشت اختصاصی یک رمان

دانلود رمان در مسیر سرنوشت اختصاصی یک رمان     خلاصه: دانلود رمان در مسیر سرنوشت اختصاصی یک رمان پیچ می خورد لابه لای تمام نانوشته های مبهم فرداها... آنجا میان تمام از سر نوشت های سرنوشت نا پیدایش .... شراره ای در دل سرنوشت می افتد می سوزاند؟ آتش می زند؟ و یا روشنایی می بخشد؟ شرار…شراره ای از آتش…آتشی در دل سرنوشت ... ولی آیا این آتش ... همان آتش عشقی اهورایی ست؟… یا….پایان خوش

  • نام رمان:
  • نویسنده:
  • طراح:
  • تعداد صفحات:
  • منبع:
ادامه و دانلود