• دانلود رمان راز شاهزاده جادو جلد دوم

رمان نقاب نفاق نوشته AMI74 اختصاصی یک رمان   خلاصه رمان: رمان نقاب نفاق نوشته AMI74 اختصاصی یک رمان مردم شهر من همه نقاب هایی از جنس نفاق بر چهره زدن.دیگر دوست و دشمن خوب و بد ازهم جدا نیست.باطن مدفون شده مردم شهر من چگونه معلوم میشود؟من از مردم شهرم هراس دارم،میترسم از این چند رویی ها و انحرافات،میترسم از این مکرها و نیرنگ ها.... جنگ به خاطر پول،زندگی لوکس،شهرت؟پس ساده زیستن کجا رفت؟!

  • نام رمان:
  • نویسنده:
  • طراح:
  • تعداد صفحات:
  • منبع:
ادامه ودانلود

رمان راز شاهزاده شهر جادو جلد دوم       جلد دوم: رمان راز شاهزاده شهر جادو جلد دوم در جلد اول تا اونجایی خوندید که نگین پا به دنیای جدیدی میذاره و بعد روبه رو شدن با یک مرد چشم قرمزو مرموز توسط یه سری مرد زره پوش به اشتباه دستگیر میشه.قابل ذکر است که در این جلد داستان از پایان جلد اول آغاز میشه و بدون کوچکترین فاصله ای ادامه پیدا میکند.

  • نام رمان:
  • نویسنده:
  • طراح:
  • تعداد صفحات:
  • منبع:
ادامه ودانلود