• دانلود رمان عاشقی ممنوع

دانلود رمان انتقام به سبک عاشقی ممنوع       خلاصه: دانلود رمان انتقام به سبک عاشقی ممنوع! بهتره چشم هات رو ببندی. -تو کی هستی که به من دستور می‌دی؟ مثل همیشه، با کت و شلوار مشکیش بود که جلوم ایستاده بود.می‌دونی که برام کاری نداره چشم هات رو خودم ببندم، پس بهتره کاری که بهت گفتم رو انجام بدی.-انجام ندم؟ -مجبورت می‌کنم.یه پوزخند تحویلش دادم. با صدای در، برگشتم. از چیزی که می‌دیم، سر جام خشکم زد.با چشم های اشکیش،

  • نام رمان : انتقام به سبک عاشقی ممنوع! (جلد دوم عاشقی ممنوع!)
  • نویسنده : meli770 کاربر انجمن یک رمان
  • طراح : نیلوفر شعبانی
  • تعداد صفحات : 350 PDF
  • منبع : https://forum.1roman.ir/threads/1748/
ادامه و دانلود

دانلود رمان عاشقی ممنوع     خلاصه: دانلود رمان عاشقی ممنوع درمورد چهارنفره که توی خانواده شون، عاشقی ممنوعه و به خاطر عاشق شدن طرد میشن.بر اثر یه اتفاق که برای هرکدوم از بچه ها می‌افته، حس ها و توانایی هایی توی بچه ها نسبت به بقیه بیشتر میشه. به غیر از این چهارتا، چهارتای دیگه ام هستن که اون ها هم همین طورن. ازطرفی، چندنفر به خاطر این توانایی هاشون دنبالشون. ولی چرا توی این خاندان، عاشقی ممنوعه؟

  • نام رمان:
  • نویسنده:
  • طراح:
  • تعداد صفحات:
  • منبع:
ادامه و دانلود