• دانلود رمان عروس شیطان

دانلود رمان عروس شیطان     خلاصه: دانلود رمان عروس شیطان _ در میان جمعیت شیاطین و انسان‌های انسان‌نما، من آن ادمی بودم که اسیر شیطان و شیطان زاده‌ها شدم. مرا به انتخاب خودم نیاوردند، مرا برای هیچ به این‌جا اوردند و می‌خواهند از فرزند من و شیطان، فرمانروای جهان را آموزش دهند، اما نمی‌دانند خدایی این میان هست، که اگر برای لحظه‌ای نخواهد، این جمعیت همه نیست می‌شوند. چه خیال خامی، فرمانروایی شیطان بر زمین!

  • نام رمان : عروس شیطان
  • نویسنده : مهدیه احمدی کاربر انجمن یک رمان
  • ویراستار: نسترن بانو
  • تعداد صفحات : 120
  • منبع : https://forum.1roman.ir/threads/30115/
ادامه و دانلود