• دانلود رمان فروشی

دانلود رمان آلباستی    خلاصه:دانلود رمان آلباستی ترنج با باری از گذشته‌ای تاریک که روی شانه‌هایش سنگینی می‌کند، از شهر زادگاه خود برای فرار از تهمت‌ها راهی سفر به روستایی محروم می‌شود؛ روستایی که در دل خود حوادث و اتفاقات ناگواری برایش به ارمغان می‌آورد. آیا ترنج در این روستا آرامش گم شده خود را دوباره می‌یابد؟ یا در کوران حوداث آنچه را که هم دارد از دست خواهد داد؟

  • نام رمان: آلباستی
  • نویسنده:نارینه کاربر یک رما
  • طراح:بهار قربانی
  • تعداد صفحات:500
  • منبع:یک رمان
ادامه و دانلود

دانلود رمان عروس شیطان   خلاصه:دانلود رمان عروس شیطان _ در میان جمعیت شیاطین و انسان‌های انسان‌نما، من آن ادمی بودم که اسیر شیطان و شیطان زاده‌ها شدم. مرا به انتخاب خودم نیاوردند، مرا برای هیچ به این‌جا اوردند و می‌خواهند از فرزند من و شیطان، فرمانروای جهان را آموزش دهند، اما نمی‌دانند خدایی این میان هست، که اگر برای لحظه‌ای نخواهد، این جمعیت همه نیست می‌شوند. چه خیال خامی، فرمانروایی شیطان بر زمین!

  • نام رمان : عروس شیطان
  • نویسنده : مهدیه احمدی کاربر انجمن یک رمان
  • ویراستار: نسترن بانو
  • تعداد صفحات : 120
  • منبع : https://forum.1roman.ir/threads/30115/
ادامه و دانلود