• دانلود مجموعه اشعار قصه

دانلود مجموعه اشعار آخر قصه اختصاصی یک رمان     قسمتی از متن : ترس از تنهایی ست ... حرف زدن با خویش در خلوت ... سوت زدن در تاریکی ... وگرنه هیچ دیوانه ای ...با خودش حرف نمیزندهیچ عاقلی ... از تاریکی خالی نمیترسد ...

  • نام رمان: آخر قصه
  • نویسنده:ابوالفضل سنبلی بیدگلی
  • طراح:ف.شیرشاهی
  • تعداد صفحات:100
  • منبع:http://www.forum.1roman.ir/threads/10694/
ادامه و دانلود