• دختر پاییزی من

دانلود رمان دختر پاییزی من       خلاصه: دانلود رمان دختر پاییزی من شخصیت اصلی این رمان دختره یک کارگرمعمولی یک کارخونه ی خیلی بزرگ بوده که به خاطره هوش وزیبایی که داشته آیسانم که دختره تنهاومهربونی بوده باپناه صمیمانه دوست میشن شهریار:رضامختار چشمای باریک مشکی،دماغ خوش تراش،صورت استخونی زاویه دار،لبای نسبتاقلوه ای وموهای مشکی خوش حالت! بادیدن من تمام

  • نام رمان:دختر پاییزی من
  • نویسنده:MARYAM882
  • طراح:Lady Green
  • تعداد صفحات:130
  • منبع:رمانکده
ادامه و دانلود