• دلنوشته آفاق عشق

دانلود دلنوشته آفاق عشق اختصاصی یک رمان        قسمتی از متن : دانلود دلنوشته آفاق عشق اختصاصی یک رمان این روز ها کمتر مینویسم کمتر دنبال کلمات میگردم که جمله هایم را بسازند.دیگر کمتر عاشقانه مینویسم...بیشتر دلگیر میشوم از تو... از تو که هروقت برایت نوشتم، خواندی ولی از نوشته هایم گذشتی...گذشتی از تمامی احساسی که به تو در دل دارم...خوب میدانستی که مخاطب تمام جملاتم تو بودی

  • نام رمان:
  • نویسنده:
  • طراح:
  • تعداد صفحات:
  • منبع:
ادامه و دانلود