• دلنوشته انقلابی

دانلود دلنوشته ادبیات جنگ       خلاصه: دانلود دلنوشته ادبیات جنگ الفبایی که هر کدام، تیشه بر جان هزاران سرباز می‌زند!اصلا می‌دانی من، سربازم! یکی از همان دل‌شکسته‌هایش می‌نویسم که آرام بگیرم؛ اما این‌ها هیچ شباهتی به دلنوشته ندارد و جنگ‌نوشته است  آخر انصاف نیست که از خمپاره و تانک بنویسم و بگویم دلنوشته! این‌ها نه تنها جان و جسم را،

  • دلنوشته:ادبیات جنگ
  • نویسنده:ستاره حقیقت جو- ش.م.ی.م فرهادی
  • طراح:نگار1373
  • تعداد صفحات:24
  • منبع:یک رمان
ادامه و دانلود