• دلنوشته او یکی را جز من داشت

دانلود دلنوشته او یکی را جز من داشت       خلاصه: دانلود دلنوشته او یکی را جز من داشت اعتراف می کنم شکستِ عاشقانه ام را و همه مرا سرزنش می کنند. بگذار همه برای این اعتراف تلخ سرزنشم کنند. شاید این شکست نشانه پیروزی است! شاید این شکست ،شکستی برای پنهان شدن یا پنهان کردن است!می گویند از زیبایی های زندگی بنویس و من چطور از زندگی بنویسم که کام مرا تلخ کرده است!

  • دلنوشته: او یکی را جز من داشت
  • نویسنده:ASᴀLɪ_Nʜ₈ᴀʏ
  • طراح:PARISA_R
  • تعداد صفحات:16
  • منبع:یک رمان
ادامه و دانلود