• دلنوشته حس بی حسی

دانلود مجموعه دلنوشته حس بی حسی اختصاصی یک رمان     مقدمه : حال قلبم دگر طوفانی نیست ... دگر باران ندارم ... حال ابری را دارم ... که بعض امانش را بریده ... بغضم راه نفس کشیدنم را برده ... سنگم و سرد ... بی تابم و دل شکسته ... قلبم دگر طاقت دوری تو را ندارد ... حال قلبم دگر طوفانی نیست ...دگر باران ندارم​

  • نام دلنوشته : حس بی حسی
  • نویسنده : خورشید کاربر انجمن یک رمان
  • طراح : ف.شیرشاهی
  • تعداد صفحات : 18
  • منبع : http://forum.1roman.ir/threads/15508/
ادامه و دانلود