• دلنوشته خط خطی های من

دانلود مجموعه دلنوشته خط خطی های من اختصاصی یک رمان     مقدمه: در پسِ خط خطي هاي تيره و خاك گرفته ... در ميانه ي سخنان گفته نشده و متن هاي ناكامل .... و در اواخرِ اشك هاي خشك شده بر كاغذِ دل مي نويسم: زندگي گنگ شده... گنگ تر از آنچه كه هست!

  • نام دلنوشته : خط خطي هاي من
  • نام نويسنده : ف.سين كاربر انجمن يک رمان
  • طراح : azita
  • تعداد صفحات : 24
  • منبع : http://forum.1roman.ir/threads/24757/
ادامه و دانلود