• دلنوشته خنده های مصنوعی

دانلود مجموعه دلنوشته خنده های مصنوعی     مقدمه: بعضی چیزها باید اتفاق نیفتند ، بعضی چیزها باید ناگفته بماند ، بعضی چیز ها باید دیده نشود تاقلبی شکسته شود ، تا روحی خسته شود تا خنده ای مصنوعی شود.

  • نام دلنوشته : خنده های مصنوعی
  • نویسنده : ashki911 کاربر یک رمان
  • طراح : Lady Green
  • تعداد صفحات : 20
  • منبع : https://forum.1roman.ir/threads/24264/
ادامه و دانلود