• دلنوشته داغ عرب اختصاصی یک رمان

دانلود مجموعه دلنوشته داغ عرب     مقدمه: دانلود مجموعه دلنوشته داغ عربکمی داغ دلم تازه می شود... داغ دلی دور ... داغ دل یک عرب... بقه این نتیجه رسیدم... هرچه کنیم فرق نمی کنیم... ذات مان تغییر نمی کند... این ماییم... چه بخواهیم چه نخواهیم...​

  • نام دلنوشته : داغ عرب
  • نویسنده : roro nei30 کاربر انجمن یک رمان
  • طراح : ف.شیرشاهی
  • تعداد صفحات : 48
  • منبع : http://forum.yekroman.ir/threads/15707/
ادامه و دانلود