• دلنوشته دوباره عاشقی

دانلود دلنوشته دوباره عاشقی     مقدمه :  حال را ول کرده ایم و دو دستی به گذشته ی مان چسبیدیم ... گذشته ای که، گذشته و تنها خاطره ای بیش، از آن باقی نمانده ... حال را ول کرده ایم و به آینده ای چسبیدیم که هنوز نیامده ... باز هم تکرار مکررات... و پایان زندگی

  • نام دلنوشته: دوباره عاشقی
  • نویسنده: zeinab z کاربر انجمن یک رمان
  • طراح : Azita
  • تعداد صفحات : 20
  • منبع : https://forum.1roman.ir/threads/16723/
ادامه و دانلود