• دلنوشته روزنگار

دانلود دلنوشته روزنگار       قسمتی از متن : دانلود دلنوشته روزنگار  از امروز آدمای زندگیتو دسته بندی کن... به هر دسته در حد لیاقتشون اهمیت بده ... و متناسب با اهمیتشون، براشون وقت بذار  اگر بیشتر از لیاقت افراد بهشون اهمیت بدی، قطعا بعدها افسوس وقت های هدر رفتتو می خوری!

  • نام رمان:
  • نویسنده:
  • طراح:
  • تعداد صفحات:
  • منبع:
ادامه و دانلود