• دلنوشته زندگی زیباست!

دانلود دلنوشته بخند بانو ، زندگی زیباست!     مقدمه: دانلود دلنوشته بخند بانو ، زندگی زیباست! زندگی زیباست بانو! باتمام تلخی ها... باتمام اشک ها... با تمام رفتن هایش... و در آخر... زندگی زیباست! باتمام دنیایی اش! دپس بخند... هیچ وقت نگران کسی نباش که میخواهد برود ... چه بخواهی ،چه نخواهی... او راه خود را پیدا خواهد کرد!

  • نام دلنوشته:بخند بانو ،زندگی زیباست (ادامه پروانه ها میمیرند)
  • نویسنده:رضوان نیسی
  • طراح:ف.شیرشاهی
  • تعداد صفحات:10
  • منبع:http://www.forum.1roman.ir/threads/13767/
ادامه و دانلود