• دلنوشته سانچی

دانلود دلنوشته سانچی، نفس های یک آتش     خلاصه: دانلود دلنوشته سانچی، نفس های یک آتش گاهی در زندگی اتفاقاتی می افتد،تلخ و شیرین ،گرم و سرد !ولی این بار ،این اتفاق متفاوت بود! تلخ بود برای کسانی که چشمشان به در ماند!شیرین بود برای آنهایی که مقام شهادت را دریافتند!سرد بود برای دل داغ دیده عزا داران!گرم بود در عین انفجار!

  • نام رمان:
  • نویسنده:
  • طراح:
  • تعداد صفحات:
  • منبع:
ادامه و دانلود