• دلنوشته سوختن برابر عشق

دانلود مجموعه دلنوشته سوختن برابر عشق     مقدمه : دانلود مجموعه دلنوشته سوختن برابر عشق _ سوختم برابر شمع عشقت اما تو پروانه نبودی به دور شمع باشی ما نه عاشقانه هم را می خواستیم نه برای هم به پای هم ماندیم فقط برای عشق هم در برابر هم سوختیم

  • نام مجموعه : سوختن برابر عشق
  • نویسنده : مهدیه احمدی کاربر انجمن یک رمان
  • طراح : فرزانه رجبی
  • تعداد صفحات : 17
  • منبع : https://forum.1roman.ir/threads/31455/
ادامه و دانلود