• دلنوشته شاید کسی جا بماند

دانلود دلنوشته شاید کسی جا بماند     مقدمه : دانلود دلنوشته شاید کسی جا بماند _ در هیاهوی ذهن‌ها شاید خاطره‌ای در پیچ و خمش جا بماند! در فوران احساسات و عواطف شاید دلی در مسیر راه جا بماند! در میان تمام دغدغه‌ی ادم‌ها شاید کسی جا بماند! و نداند! چرا جا مانده؟ برای چه جا مانده؟

  • نام دلنوشته‌ : شآیَد کَـــــــسی جآ بِمآنَد
  • نویسنده : ashki911 کاربر انجمن یک رمان
  • ویراستار: نسترن بانو
  • تعداد صفحات : 12
  • منبع : https://forum.1roman.ir/threads/38879/
ادامه و دانلود