• دلنوشته صوتی آفاق

دلنوشته صوتی آفاق عشق     مقدمه : دلنوشته صوتی آفاق عشق _ این روز ها کمتر مینویسم کمتر دنبال کلمات میگردم که جمله هایم را بسازند. دیگر کمتر عاشقانه مینویسم... بیشتر دلگیر میشوم از تو... از تو که هروقت برایت نوشتم، خواندی ولی از نوشته هایم گذشتی... گذشتی از تمامی احساسی که به تو در دل دارم... خوب میدانستی که مخاطب تمام جملاتم تو بودی! میشود انقدر بی رحمانه از عشقم نگذری؟ باور داشته باش دیگر کلمات هم از دست من فراری شده‌اند. اینبار را مردانگی کن و برگرد،بگذار جلوی این نوشته ها روسفید شوم!

  • نام مجموعه: آفاق عشق
  • نویسنده : Dilan کاربر انجمن یک رمان
  • طراح : ف.شیرشاهی
  • تعداد صفحات : 32
  • منبع : https://forum.1roman.ir/threads/9035/
ادامه و دانلود