• دلنوشته ضربان

دانلود دلنوشته ضربان احساس اختصاصی یک رمان       قسمتی از متن : دانلود دلنوشته ضربان احساس اختصاصی یک رمان دل باختن ساده نیست جانم.مراحل خاص خودش را دارد.پیش از آنکه پا به این دنیا بگذاری خداوند،مهر نیمه ی دیگر وجودت را در دلت انداخت.وقتی بار اول اورا دیدی دلت که لرزید آن لرزش

  • نام رمان:
  • نویسنده:
  • طراح:
  • تعداد صفحات:
  • منبع:
ادامه و دانلود