• دلنوشته طرح دل

دانلود مجموعه دلنوشته طرح دل       مقدمه : من یک طرح زنم یک طرح زن قهار از کوه و دشت و بیابان بگیر تا جنگل و دریا و صحرا ایده میگیرم طرح میزنم سایه میزنم خلق میکنم برایم فرقی ندارد کجا باشم و چه میکنم هروقت اراده کنم طرح هرچه را که بخواهم میزنم هرچیزی که بخواهم را با مدادم خلق میکنم میگویند خوب نیست هنر ارزشی ندارد  اما...من باافتخار برایش ارزش میخرم  ارزش هنر را فهمیدن هنری است که هنرمند داند و بس امده ام تا دوباره طرح بزنم 

  • نام دلنوشته : طرح دل
  • نویسنده : Deniz1978 کاربر انحمن یک رمان
  • طراح : Lady Green
  • تعداد صفحات : 47
  • منبع : https://forum.1roman.ir/threads/27306/
ادامه و دانلود