• دلنوشته طلوع دوباره ی من

دانلود دلنوشته طلوع دوباره ی من     مقدمه: دانلود دلنوشته طلوع دوباره ی من _ اگر اشتباه نکنم،به گمانم شب می آید! باستاره شهاب، ابری تیره ،ماه کمانش ....همیشه سحری در راه است...تو هم می آیی؟ مثل سحر؟ کوله بارت چیست ؟ مهم نیست! فقط باش و بیا و طلوع دوباره من باش اندوهم را به لبخندی به دست شب ،هرچند سیاه بسپار فقط بیا و طلوع دوباره من باش.... 

  • نام دلنوشته : طلوع دوباره ی من
  • نویسنده : آیسا(braveays) کاربر انجمن یک رمان
  • طراح : braveays
  • تعداد صفحات : 24
  • منبع : https://forum.1roman.ir/threads/34569/
ادامه و دانلود