• دلنوشته عاشقانه های فارسی

دانلود مجموعه دلنوشته عاشقانه های فارسی اختصاصی یک رمان     مقدمه: وقتی با قلم،فارسی می نویسم...قلم روان تر است. ورق زیبا تر است. چشم من عاشق تر است. عشق؟ آری! مگر می شود فارسی نوشت و عاشق نبود؟ فارسی شنید و عاشق نشد؟ فارسی خواند و عاشق نماند؟ فارسی عشق است. پر است از کلماتی که پیچ در پیچ نوشته می شوند و روی کاغذ عاشقانه می رقصند. پر است از وزن و آهنگی که عاشقانه ،هماهنگ خوانده می شوند. پر است از معنا و مفهومی از محبت،که عاشقانه به دل می نشیند. فارسی پر از عاشقانه هاست.

  • نام دلنوشته : عاشقانه های فارسی
  • نویسنده : غزل نارویی کاربر انجمن یک رمان
  • طراح : نگار1373
  • تعداد صفحات : 27
  • منبع : http://forum.1roman.ir/threads/21589/
ادامه و دانلود