• دلنوشته غم جایگزین عشق

دانلود دلنوشته غم جایگزین عشق اختصاصی یک رمان     مقدمه : سکوت خواهم کرد ... اشک هایم را در سکوتی سنگین رها خواهم کرد ... و نفرینی را نثار جان کسانی خواهم کرد ... که روحم را گرفتند ... فراموش خواهم کرد کسانی را که مرا از خودم گرفتند و من شدم دختری از جنس تاریکی ها ... سکوت خواهم کرد در برابر عربده هایی که از سر حسرت و طمع بر سرم زده شد ... سکوت خواهم کرد تا خدایم برگردد و جواب این ظلمت ها را بدهد ...سکوت خواهم کرد تا لحظه مرگ تا اوج دوری ... گرچه من سال هاست نقاب شادی بر صورتم زده ام ! ای غم

  • نام دلنوشته : غم جایگزین عشق
  • نویسنده : linda.1372b کاربر انجمن یک رمان
  • طراح : نگار1373
  • تعداد صفحات : 15
  • منبع : http://forum.1roman.ir/threads/19662/
ادامه و دانلود