• دلنوشته فریادی از سکوت

دانلود دلنوشته فریادی از سکوت اختصاصی یک رمان     مقدمه : دانلود دلنوشته فریادی از سکوت اختصاصی یک رمان امشب برمن است این تنهایی ... گویی تکرار شبانه است که ندارد پایانی ... دگر سخنی بر میل نیست ... باید پذیرفت‌ سکوت را یک‌ وقتایی...

  • نام دلنوشته : فریادی ازسکوت
  • نویسنده :noname کاربر انجمن یک رمان
  • طراح : نگار1373
  • تعداد صفحات : 12
  • منبع :http://forum.1roman.ir/threads/17014/
ادامه و دانلود