• دلنوشته قلبی برای اهدا

دانلود مجموعه دلنوشته قلبی برای اهدا     مقدمه دانلود مجموعه دلنوشته قلبی برای اهدا  غم یک قلب ...خراب است،خراب... ناله من... نوا است،نوا... اگر بشنوی آهنگش را... تا ابد میگویی وصفش را! این جا حرفی از نوشتن نیست!اینجا فقط خرابی های یک قلب است که هیچکسی نمیخواهد پیوندش را!

  • نام مجموعه : قلبی برای اهدا
  • نویسنده : roro nei30 کاربر انجمن یک رمان
  • طراح : ف.شیرشاهی
  • تعداد صفحات : 15
  • منبع : http://forum.yekroman.ir/threads/13982/
ادامه و دانلود