• دلنوشته لَمـــسِ واژه هـــا

دانلود دلنوشته لَمـــسِ واژه هـــا اختصاصی یک رمان     مقدمه : من هنوز هم برای تو مینویسم ، از بهر تو‌مینویسم....من ، تماما تو را توصیف میکنم! و تو نمیدانی با هر کلمه ، چه بر سرم می آید" برای نفس کشیدنم دست و پا میزنم ، جایی درست میان خاطرات!

  • نام دلنوشته: لَمـــسِ واژه هـــا
  • نویسنده : نازگل مرادی کاربر انجمن یک رمان
  • طراح : azita
  • تعداد صفحات : 20
  • منبع : http://forum.1roman.ir/threads/19460/
ادامه و دانلود