• دلنوشته ملودی رگ هایم

دانلود دلنوشته ملودی رگ هایم     مقدمه: دانلود دلنوشته ملودی رگ هایم _ سکوت را باید شکست...حتی اگر به قیمت تکه تکه شدن دلت باشد...خبری از فردای خود نداری...نگو فردا بیاید همه چیز را می‌گویم...اصلا برای تو فردایی وجود دارد؟ منتظرش نباش...شاید نیاید...حرف‌هایت را در دل نریز...بگو! مطمئن باش غرورت در برابر ملودی رگ‌هایت هیچ ارزشی ندارد!

  • نام دلنوشته : ملودی رگ هایم
  • نویسنده : نرگس زنده بودی کاربر انجمن یک رمان
  • ویراستار: نسترن بانو
  • تعداد صفحات : 15
  • منبع : https://forum.1roman.ir/threads/24943/
ادامه و دانلود