• دلنوشته هزار و دو شب

دانلود دلنوشته هزار و دو شب     مقدمه : دانلود دلنوشته هزار و دو شب _ شهرزاد قصه گو این بار مقابلم بنشین بگذار من برایت بخوانم از قصه‌های هزار و یک نه، اما از هزار و دو شب‌های غریبانگی‌هایم... این بار تو همه تن گوش شو من برایت غم می‌نوازم...

  • نام دلنوشته : هزار و دوشب
  • نویسنده : 乙ɦɨℓa.h کاربر انجمن یک رمان
  • ویراستار: نسترن بانو
  • تعداد صفحات : 19
  • منبع : https://forum.1roman.ir/threads/46780/
ادامه و دانلود