• دلنوشته واله …

دانلود مجموعه دلنوشته واله ...     مقدمه :  من آن پرنده ی تیزبال بودم؛ که در آسمانِ این دنیای به دنبال ستاره ی خویش می گشتم... غافل از اینکه ستارگان با چشمکی مرا خام می کردند؛ تا بال از من بشکنند و مرا در حصار تنهایی خویش رها سازند... و این من، منی تنهاست... که هنوز شکسته شدن بالش را باور ندارد و هنوز برای پرواز تقلا می کند... برای شکستن این حصار تنهایی... برای رهایی از این حبس ابد دل... و هر بار که به زمین می افتد، تازه به یاد می آورد؛ اسیر بازی ستارگان چشمک زنی شده که روزی او را تنها نهادند..

  • نام مجموعه : واله...
  • نویسنده: الهه خواجه علی (Mademoiselle) کاربر انجمن یک رمان
  • طراح : PARISA_R
  • تعداد صفحات : 28
  • منبع : https://forum.1roman.ir/threads/2921/
ادامه و دانلود