• دلنوشته کوچه باغ کودکی

دانلود دلنوشته کوچه باغ کودکی اختصاصی یک رمان     مقدمه: امروز، دوباره دلم هوای روز های گذشته را کرد. همان روز های خوب و شیرین... همان هایی که تکرار دوباره اش، آرزو شده است. روزگاری که بی دغدغه، می خندیدیم، می چرخیدیم و آواز های کودکانه می خواندیم. بیا تا دوباره برگردیم... آن موقع شاید بتوانیم؛ سری به کوچه باغ کودکی بزنیم.

  • نام دلنوشته : کوچه باغ کودکی
  • نویسنده : پریچهر صادقی کاربر انجمن یک رمان
  • طراح : Lady Green
  • تعداد صفحات : 10
  • منبع : http://forum.1roman.ir/threads/25136/
ادامه و دانلود