• دل نوشته

مجموعه دل نوشته ( قلم دلم ) اختصاصی یک رمان       خلاصه: مجموعه دل نوشته ( قلم دلم ) اختصاصی یک رمان کتابی که باز می شود،هزاران زندگی نمایان می شود!هزاران تجربه ی تلخ و شیرین! هر برگ را ورق بزن و به یاد من بیاوفت،همگام گریه ها ولبخند های به رنگ عسلم که بعدش زهر می شد می چسبید به جانم!

  • نام رمان:
  • نویسنده:
  • طراح:
  • تعداد صفحات:
  • منبع:
ادامه و دانلود