• رمان مثلث دو گوش

دانلود رمان مثلث دو گوش اختصاصی یک رمان     خلاصه : دانلود رمان مثلث دو گوش اختصاصی یک رمان سالومه دختری از نسل امروز، که دست روزگار او را در مسیر زندگی خواهر و برادری قرار می دهد و آنها سرنوشتش را، دگرگون می کنند. تصمیمی که مسیر زندگی سالومه را تغییر می دهد

  • نام رمان:
  • نویسنده:
  • طراح:
  • تعداد صفحات:
  • منبع:
ادامه و دانلود