• رمان من به برلین نمی روم

دانلود رمان من به برلین نمی روم اختصاصی یک رمان   خلاصه: روزها از پس هم گذشته و اینک الیسیما، دیگر آن نوجوان درمانده‌ی شانزده‌ساله نیست؛ لیکن او را روزگار و حماقت خودش، عوض کرده است. او تازه دارد معنی "مجازات زن‌بودنش" را می‌فهمد. هفت‌سال از مرگ سام می‌گذرد و او در بالین خانواده‌ی طاهری تاب آورده است؛ خانواده‌ای که از یک نقطه‌ی کوچک به همه‌ی زندگی‌اش تبدیل شدند. همه‌چیز آرام به نظر می‌رسد؛ اما اصل ماجرا چیز دیگری است. در این میان، بازگشت دماوند به هیاهوی این آشفته‌بازار، دامن می‌زند و...

  • نام رمان: من به برلین نمی‌روم
  • نویسنده:سناتور کاربر انجمن یک رمان
  • طراح:
  • تعداد صفحات:
  • منبع:http://www.forum.1roman.ir/threads/9930/
ادامه و دانلود