• سه تفنگدار شیطون

دانلود رمان بازگشت سه تفنگدار جلد دوم [caption id="attachment_7338" align="aligncenter" width="324"] دانلود رمان بازگشت سه تفنگدار جلد دوم[/caption]   اینم جلد دوم سه تفنگدار شیطون خدمت عزیزان خلاصه :دانلود رمان بازگشت سه تفنگدار جلد دوم سه تفنگدار شیطون رو که یادتونه ؟ همونایی که همه رو دیوونه کرده بودن و تو شیطونی و خرابکاری نظیر نداشتن . حالا این سه تا شیطون بازم به هم رسیدن ، اون هم بعد از ده سال . تو این ده سال خیلی چیزا تو این سه تا فرق کرده . رفتار هاشون ، اخلاقاشون ، کاراشون و … همه فرق کرده اما هنوز هم سه تفنگدارن . سه تفنگدار که قراره ماجراهای عاشقانه و پلیسی رو دنبال کنن .

 • نام رمان:نام رمان: بازگشت
 • نویسنده:فاطمه موسوی
 • طراح:
 • تعداد صفحات:306
 • منبع:یک رمان
ادامه و دانلود

رمان بازگشت سه تفنگدار ( جلد دوم سه تفنگدار شیطون)     خلاصه : رمان بازگشت سه تفنگدار ( جلد دوم سه تفنگدار شیطون) سه تفنگدار شیطون رو که یادتونه ؟ همونایی که همه رو دیوونه کرده بودن و تو شیطونی و خرابکاری نظیر نداشتن . حالا این سه تا شیطون بازم به هم رسیدن ، اون هم بعد از ده سال . تو این ده سال خیلی چیزا تو این سه تا فرق کرده . رفتار هاشون ، اخلاقاشون ، کاراشون و ... همه فرق کرده اما هنوز هم سه تفنگدارن . سه تفنگدار که قراره ماجراهای عاشقانه و پلیسی رو دنبال کنن .

 • نام رمان:بازگشت سه تفنگدار ( جلد دوم سه تفنگدار شیطون)
 • نویسنده:فاطمه موسوی
 • طراح: هکرقلب
 • تعداد صفحات:324
 • منبع:
ادامه و دانلود

دانلود رمان سه تفنگدار شیطون     خلاصه: دانلود رمان سه تفنگدار شیطون نوشته های روی شن،مهمان اولین موج دریا هستند اماحکاکی های روی سنگ،مهمان همیشگی تاریخند ودوستان خوب حک شدگان روی قلبندوماندگاران ابدی ز آیهان خداحافظی کردم و کیفمو صاف کردم و وارد شدم . با شادی به بچه ها نگاه کردم که وا رفتم . با صدایی بلند گفتم :من-خدایااینا چرا اینقدرگنده هستن؟اصلا چرا من نمی شناسمشون؟

 • نام رمان:سه تفنگدار شیطون
 • نویسنده:فاطمه موسوی
 • طراح:
 • تعداد صفحات:
 • منبع:
ادامه و دانلود