یک رمان | دانلود رمان

1Roman
فهرست

مطالب سایت

دانلود رمان ملاقات در روز سرد برفی

بازدیدها: 4,592 بازدید
0 نظر
REZA_M
۳۰ آبان, ۱۳۹۵

دانلود رمان ملاقات در روز سرد برفی

دانلود رمان ملاقات در روز سرد برفی

رمان ملاقات در روز سرد برفی | *الف* کاربر انجمن قصه سرا

این کتاب در سایت یک رمان آماده شده است

به نام خدا
کنار یخچال ایستاد. درش را باز کرد و نگاهش را داخل یخچال چرخاند تا چیزی برای شکم گرسنه

اش پیدا کند. یخچال پر بود

از غذاهای نیم خورده و فست فود. اخم هایش را در هم کشید. نگاه کردن به ظرف میوه ، معده

خالیش را تحریک می کرد.

بی خیال سوزش احتمالی معده اش شد و خیار و نارنگی ای برداشت و به در یخچال تکیه داد.

نگاهش روی خواهرش که با

استرس دستمال کاغذی داخل دستش را تکه تکه می کرد، نشست. پوزخندی زد. خواهرش در

عرض پنج سال از زنی دانا

و زبر و زرنگ، به زنی ترسو و بدون رای تبدیل شده بود و این به شدت آزارش می داد.

ادامه / دانلود


دانلود رمان