• نفرین قرمز

دانلود رمان نفرین قرمز اختصاصی یک رمان     خلاصه : یک نفرین، یک جنگل، یک شایعه! هرکدام از این‌ها داستانی می‌سازند و دخترک داستان مارا سوق می‌دهند به راهی که انتهایش مشخص نیست. به راهی که دخترک قصه‌ی ما می‌تواند از سختی‌ها رها شود. در این راه دخترک می‌فهمد که گاهی زندگی چقدر سخت می‌شود، به راهی که دخترک طرد می‌شود برای یک نفرین؛ ولی به راستی دخترک کدام را انتخاب می‌کند؟! عشق یا ارامش؟!

  • نام رمان : نفرین قرمز
  • نام نویسنده : roro nei30 کاربر انجمن یک رمان
  • ویراستار : B.H.R
  • تعداد صفحات : 160
  • منبع : http://forum.1roman.ir/threads/15131/
ادامه و دانلود