• نه دیگر نمی بخشم

دانلود رمان نه دیگر نمی بخشم       مقدمه دانلود رمان نه دیگر نمی بخشم من را شراره نام نهاده اند … زیرا پدرم اعتقاد داشت با شراره های آتش وجودم در هنگام تولد زندگیش را به آتش کشیده ام … من را شراره صدا زدند خواهر و برادری که مگسان دور شیرینی بودند و هرچه پدر میگفت گوش می نهادند من شراره بودم و آنها برای خاموش کردن شعله های درونم با نفرت و آزارهایشان آبی می شدند بر روی آتش وجودم ….حال مردی میگوید با شراره های عشق شعله کشیدم وجودش رامردی که خود خاکسترم کرد و چیزی از من باقی نگذاشت...

  • نام رمان : نه دیگر نمی بخشم
  • نویسنده : نازنین آقایی
  • طراح : نگار1373
  • تعداد صفحات : 181
  • منبع : دی ال رمان
ادامه و دانلود