دانلود رمان سيب سرخ حوا

دانلود رمان سيب سرخ حوا

دانلود رمان سيب سرخ حوا

نویسنده : سپيده طهراني

تعداد صفحات : ۵۹۲

ژانر :   /عاشقانه /اجتماعي/

 

خلاصه رمان :

حوا كه سالها پيش والدين خود را در سانحه رانندگي از دست داده و كنار مادر بزرگ و پدر

بزرگش زندگي آروم بي دغدغه اي داره اما با برگشت اميرسام ايرانمهر به همراه همسر نازايش

درياي زندگي آرامش طوفاني ميشود

ساعت بند كيفم را روي دوشم جا به جا كردم و ساك دستي ام را محكمتر گرفتم و در چوبي خانه را گشودم كه صداي

زيبا آرام خانوم جان به گوشم رسيد :مادر تروخدا مراقب خودتون باشيد حواستون به رانندگيتون باشه به اون محمد ورپريده

ام بگو مبادا تند برونه هابرگشتم راه رفته را….خود را به آغوش گرمش سپردم در چشمانش ني ني اشك بود و سرخ

سرخ قيافه ي معترض به خود گرفتم

-خانم جون!گريه؟! آخه چرا فدات شم به خدا اينطوري كني نميرما ميدوني كه دلم به اين سفر رضا نيست

سريع اشكهايش را زدود:نه نه قربونت برم برو مادر برو عموت اونجا چشم براهته سرش را پايين انداخت گفت از وقتي دوتا

دست گلم پر پر شدن پاتو كه از در ميزاري بيرون دلم هزار راه ميره نگاه غمگيني به صورتش انداختم دستي كلافه روي

پيشاني ام كشيدم :من كه سراز كاراي عمو درنميارم اخه نميشد تهران باهم حرف بزنيم!اين همه را تا تبريز اونم كنار اون

محمد پرچونه اوف همينطور كه غر غر ميكردم صداي بوق ممتدش داخل كوچه پيچيد مادر جون هول زده مرا به سمت در

هدايت كرد: برو مادر تا كوچه رو صداي بوقش كوچه رو ور نداشته و زير لب گفت نميگه مردم خوابن بي ملاحظه ….

دانلود رمان جدید