دانلود رمان عشق ارباب

دانلود رمان عشق ارباب

دانلود رمان عشق ارباب

نوشتهdarya…کاربرنودهشتیا

نویسنده رمان درپی تنهایی…نام توزندگی من

این رمان هم. خنده داره..غمگین.شادی.بزن بزن.. عشقولانه..کلا” همونایی که دوست دارین.غافلگیر کننده هم هست..

دانلود رمان عشق ارباب

خلاصه:ستاره در پی مرگ ناگهانی خواهر دوقلویش مهتاب و به وصیت او،قبول می کند که نقش او را درخانه اش ودر کنارشوهر خواهر خشک و مرموزش بازی کند حالا با حضور او آرامش به خانواده برگشته ولی شعله های انتقام در کنار عشقی نوخاسته ستاره را وادار می کند که…..پایان خوش…به گفته ی خیلی ها قشنگه..باامتیازبالای۲۰۰درهرپست

دستان ظریف و لطیفش از بین دستهایم شل شد واز روی تخت آویزان شد …نگاهم را به حلقه ای که کف
دستم گذاشته بود دوختم ..و همانطور از کنار تختش بلند شدم …نگاه آخرم را به او دوختم که چشمان زیبایش
برای همیشه بسته شده بود …با حالت گنگی سرم را برگرداندم و به طرف در اتاق به راه افتادم… با بی حالی
دستگیره را گرفتم و از اتاق خارج شدم ..چشم های پر از اشک آن دو نفر را نا دیده گرفتم و به طرف آخر راهرو
راه افتادم که صدای جیغ نرگس جون عمه ای که مانند مادری دلسوز کنارمان بود به اوج رسید 
نرگس جون:مــــــهــــتاب
این آغازی بود برای اینکه به خودم بیایم و با قدم های بلندتر و تندتر از راهرو بگذرم و راه خروجی بیمارستان را
در پیش بگیرم …قدم هایم تندتر شد وبا حالت دو از بین مردم می گذشتم و حلقه را در دستم می فشردم ..
دوست داشتم فریاد بکشم و داد بزنم اما خودم را باتنه ای که به عابران می زدم و آنها مرا دیوانه خطاب می
کردن خالی می کردم …اون رفته بود برای همیشه رفته بود … و خواسته ی بزرگی را به من واگذار

 

 لینک دانلود

jarمستقیم»۳۱۷۸صفحه

jarغیرمستقیم

jar مستقیم اپلودبهترین(قسمت۱)

jarغیرمستقیم(قسمت۱)

jarمستقیم اپلودبهترین(قسمت۲)

jarغیرمستقیم (قسمت۲)

apkمستقیم »اندروید،تبلت

epubمستقیم»ایپد،ایفون

pdfمستقیم »۸۳۶صفحه

pdfمستقیم زیپ

منبع رمان» عشق ارباب | darya… كاربر انجمن نودهشتیا